Loader

SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA

Nasza placówka udziela świadczeń w ramach pakietu onkologicznego, dzięki któremu zapewnia terminowość i kompleksowość bezpłatnych świadczeń.

 

SIMIN oferuje pełen zakres operacji onkologicznych od małoinwazyjnych operacji raka endometrium do operacji cytoredukcyjnych w przypadku raka jajnika.

 

Placówka specjalizuje się w operacjach laparoskopowych raka endometrium, wczesnego raka jajnika oraz raka szyjki macicy - usunięcie macicy, usunięcie węzłów chłonnych (limfadenectomia) miednicy małej i okołoaortalna.

 

Nasz szpital zapewnia kompleksową opiekę od diagnozy, poprzez leczenie operacyjne i dalej radio oraz chemioterapię (przeprowadzane w ośrodkach w Katowicach i Gliwicach).

 

Nasza placówka oferuje również możliwość operacji onkologicznych oszczędzających płodność dla określonej grupy kobiet zapewniając kompleksową opiekę – konsultacja z ośrodkiem leczenia niepłodności (pobieranie komórek jajowych, metody rozrodu wspomaganego), pełne leczenie onkologiczne, obserwacja po operacji, prowadzenie ciąży.

Pacjenci onkologiczni ze względu na rodzaj schorzenia muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. To, czy pacjent chory na nowotwór złośliwy przeżyje, zależy przede wszystkim od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. Dlatego pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

 

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązanie, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy.

Szybka terapia onkologiczna poprawia dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i systematyzuje proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu diagnostykę i leczenie nowotworów.

 

Nasza pacjentka może otrzymać kartę w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niej wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjentka hospitalizowana z powodu nowotworu.

Nasza placówka udziela świadczeń w ramach pakietu onkologicznego, dzięki któremu zapewnia terminowość i kompleksowość bezpłatnych świadczeń.

 

SIMIN oferuje pełen zakres operacji onkologicznych od małoinwazyjnych operacji raka endometrium do operacji cytoredukcyjnychw przypadku raka jajnika.

 

Placówka specjalizuje się w operacjach laparoskopowych raka endometrium, wczesnego raka jajnika oraz raka szyjki macicy - usunięcie macicy, usunięcie węzłów chłonnych (limfadenectomia)miednicy małej i okołoaortalna.

Nasz szpital zapewnia kompleksową opiekę od diagnozy, poprzez leczenie operacyjne i dalej radio oraz chemioterapię (przeprowadzane w ośrodkach w Katowicach i Gliwicach).

 

Placówka oferuje również możliwość operacji onkologicznych oszczędzających płodność dla określonej grupy kobiet zapewniając kompleksową opiekę – konsultacja z ośrodkiem leczenia niepłodności (pobieranie komórek jajowych, metody rozrodu wspomaganego), pełne leczenie onkologiczne, obserwacja po operacji, prowadzenie ciąży.

Pacjenci onkologiczni ze względu na rodzaj schorzenia muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. To, czy pacjent chory na nowotwór złośliwy przeżyje, zależy przede wszystkim od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. Dlatego pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

 

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązanie, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy.

Szybka terapia onkologiczna poprawia dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i systematyzuje proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu diagnostykę i leczenie nowotworów.

 

Nasza pacjentka może otrzymać kartę w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niej wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjentka hospitalizowana z powodu nowotworu.